Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w środowisku i której, nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne.
Domy pomocy społecznej w zależności od tego dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

- osób w podeszłym wieku
- osób przewlekle somatycznie chorych
- osób przewlekle psychicznie chorych
- dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
- osób niepełełnosprawnych fizycznie
- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

pobyt w domy pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Obowiązani do wnoszenia opłat na pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:
- mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu.
- małżonek , zstępni i wstępni i gmina dla której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2018 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Galak
Ilość wyświetleń: 487
16 marca 2018 12:46 (Barbara Galak) - Zmiana treści zakładki.
16 marca 2018 12:45 (Barbara Galak) - Zmiana treści zakładki.
16 marca 2018 12:29 (Barbara Galak) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany