Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Rusza program „Dobry Start”

300 zł na wyprawkę szkolną

 

Od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski w ramach rządowego programu „Dobry Start”.

 

Dla kogo wsparcie?

 • Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.
 • Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
 • Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Gdzie  i kiedy złożyć wniosek?

 • Rodzice mogą ubiegać się o pomoc od 1 lipca 2018 roku.  
 • Będą to mogli zrobić online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
 • Od 1 sierpnia będą mogli to zrobić także tradycyjnie, składając wniosek papierowy w tym samym miejscu, gdzie wniosek o 500 plus, czyli w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Piskie.
 • Wnioski będzie można składać tylko do końca listopada.
 • Złożenie dokumentów po 30 listopada oznacza pozostawienie ich bez rozpatrzenia.

 

Kto może złożyć wniosek?

Świadczenie będzie wypłacane na wniosek:

 • jednego z rodziców;
 • opiekuna prawnego;
 • opiekuna faktycznego (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka);
 • rodziny zastępczej;
 • osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka;
 • dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 • dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
 • lub na wniosek samej uczącej się osoby, o ile jest pełnoletnia, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców i rozpoczęła edukację przed 18 rokiem życia i dalej ją kontynuuje.

Ważne!

 • Świadczenie „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 • Świadczenie „Dobry Start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

 • W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
 • W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
 • Złożenie wniosku o świadczenie „ Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2018 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Galak
Ilość wyświetleń: 876
25 czerwca 2018 15:15 (Barbara Galak) - Zmiana treści zakładki.
25 czerwca 2018 15:15 (Barbara Galak) - Zmiana treści zakładki.
25 czerwca 2018 15:13 (Barbara Galak) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany