Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż w 2019 roku realizuje projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego...

Karta Dużej Rodziny od 1 marca w MGOPS w Białej Piskiej

Informujemy, że od 01 marca 2019 r. wnioski w sprawie Karty Dużej Rodziny będą przyjmowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Piskiej, ul. M. Konopnickiej 4, 12-230 Biała Piska od poniedziału do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim"

Zapraszamy osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż podpisał umowę na realizację projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego...

Zatrzymaj banner przewijany