Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza osoby bezrobotne do wzięcia udziału w projektach

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza osoby, które uczestniczyły w projektach w z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie - Aktywizacja osób młodych...

Można już składać wnioski na "Dobry start"

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” są przyjmowane w wersji papierowej od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku. Istnieje możliwość składania powyższego wniosku drogą elektroniczną na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą...

Ogłoszenie o zmianie organizacji pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej

W związku z zagrożeniem Koronawirusem COVID-19 apelujemy do klientów pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Ośrodku. Jeżeli jest to możliwe prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub przez e- PUAP.

Ogłoszenie o naborze na rodzinę wspierającą

Ogłoszenie o naborze na rodzinę wspierającą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż w 2019 roku realizuje projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego...

Karta Dużej Rodziny od 1 marca w MGOPS w Białej Piskiej

Informujemy, że od 01 marca 2019 r. wnioski w sprawie Karty Dużej Rodziny będą przyjmowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Piskiej, ul. M. Konopnickiej 4, 12-230 Biała Piska od poniedziału do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Zatrzymaj banner przewijany