Aktualności

Ogłoszenie o naborze na rodzinę wspierającą

Ogłoszenie o naborze na rodzinę wspierającą

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

 

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.).

 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć mogą one doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowawczych, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowanie prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

- w opiece i wychowywaniu dzieci,

- w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 

- ma stałe źródło utrzymania,

- ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo – wychowawcze wobec własnych dzieci,

- uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,

- przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

- złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Piskiej,

- udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

- uzyskać pozytywną opinię Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej,

- podpisać umowę na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej

Barbara Galak

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2020 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Górska
Ilość wyświetleń: 73
16 stycznia 2020 12:04 (Monika Górska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 12:03 (Monika Górska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany